Mistrovství

01.02.2023

Slýchávám často...nesnažte se o dokonalost...důležité je začít a dotáhnout
.Ano, jde-li o první kroky..1000X ano
Ale pak přijde čas,kdy potkáte v lukách svou pomíjivost,
vyčtete si z čar v dlaních vzácnost vteřin
A najednou na - docela dobré v životě nezbývá místo.Na cestě za mistrovstvím v podstatě nejde o to, co děláte. Jde o to, co se děje s vaší duší.
Jde o ocenění Existence jako takové. Abyste dosáhli v něčem OPRAVDU mistrovství,
musíte tomu nabídnout svůj život

Japonští malíři stojí hodiny a dny v bambusových hájích.
Klátí se ve větru
šustí ze spaní
v kostech cítí zelené rašení
A pak se to stane
Dva tahy štětcem
A nikdo nezůstává na pochybách.
BAMBUS

Ale v podstatě nejde o ty dva tahy štětcem
Jde o vaší duši
Ustoupili jste v pokoře do pozadí
Aby mohla zazpívat

A proč vám to píši rodinko milovaná...
asi že miluji hudbu
asi že nás svádím ......svádím ke zpěvu:)